"Ten, Kto Hýbe Horou, Začínal Prenášaním Malých Kamienkov ..."